Madhav Kumar Nepal

रुद्रमती सफाइ अभियान ६ बर्ष पुरा भएको अवसरमा आयोजित कार्यक्रम । ३ फागुन, २०७६ ।