Madhav Kumar Nepal

जारी छन् निवार्चन लक्षित कार्यक्रमहरू । जिताउनु छ वास्तविक जनसेवकहरूलाई ।