Madhav Kumar Nepal

लोपोन्मुख जाती राउटेका पूर्व मुखिया मयन बहादुर शाही, उनकी श्रीमती र अन्य राउटेहरुसँग दैलेखको राकम कर्णालीमा, २ मंसीर, २०७२